Mobiele patrouille bewaking

Bij de beveiliging van gebouwen of privéwoningen vormt de mobiele bewaking een belangrijk onderdeel. Vandaag de dag is het aangewezen uw veiligheidsmaatregelen te versterken met een doeltreffende, maar economische menselijke preventie. Salus Group stelt u in staat deze actieve en betaalbare veiligheid te verkrijgen via een gedeelde bewaking, nl. de mobiele patrouille.

De Patrol Agents staan in voor controlerondes, openings- en/of sluitingsrondes bij verschillende klanten, kunnen zowel intern als extern plaatsvinden, en dit volgens een voorafbepaalde frequentie en op flexiebele tijdstippen.

  • Controleronde: een ronde waarbij, binnen een beperkte tijd, verschillende punten binnen een gebouw van een klant worden gecontroleerd. Deze controleronde gebeurt op flexibele tijdstippen.
  • Openingsronde: het openen van de toegangsdeuren van de site van de klant volgens afgesproken instructies en binnen een gelimiteerde tijdsvork.
  • Sluitingsronde: omvat hetzelfde principe maar waarbij het gebouw dan wordt afgesloten Ook het doven van verlichting, sluiten van deuren en ramen, uitschakelen van machines, enz… behoort tot zijn taak.

Bovenstaande rondes kunnen naast het preventief karakter op vlak van veiligheid ook technische defecten bloot leggen en facilitaire aspecten omvatten die doeltreffende besparingen opleveren.

Een mobiele bewakingsopdracht kan dus zeer divers zijn en gebeurt grotendeels ‘s nachts en in het weekend. Aan de hand van een rondecontrolesysteem worden de prestaties van de agent gecontroleerd.

Mobiele patrouille bewaking

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x