Versoepeling Corona maatregelen

Versoepeling maatregelen

Binnen de Vlaamse overheid wordt er volop werk gemaakt van de verdere versoepeling van de coronamaatregelen na 8 juni. Het crisismanagementteam van de Vlaamse overheid heeft een kader uitgewerkt waar entiteiten nu verder mee aan de slag kunnen.

Wat al vaststaat:

De verdere versoepeling van de coronamaatregelen is steeds onder voorbehoud van de evolutie in de verspreiding van het coronavirus in ons land en de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Indien nodig wordt de timing voor deze fase uitgesteld.

Ook na 8 juni blijft thuiswerk voor activiteiten die niet op het terrein of op kantoor moeten gebeuren sterk aanbevolen. Wel krijgen alle medewerkers vanaf 8 juni de mogelijkheid beperkt terug te keren naar de werkvloer. Entiteiten werken hiervoor zelf een terugkeerplan uit, dat verzekert dat die geleidelijke terugkeer naar de werkvloer veilig kan verlopen.

Vergaderingen gaan nog steeds maximaal digitaal door. Als het echt nodig is, kunnen vergaderingen fysiek doorgaan, rekening houdend met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.  

Ook opleidingen gaan maximaal digitaal door. Opleidingen die niet digitaal kunnen doorgaan, zoals praktijkopleidingen, kunnen vanaf 8 juni opnieuw fysiek plaatsvinden, rekening houdend met de nodige voorzorgsmaatregelen.

De opleidingen uit het open aanbod van het Agentschap Overheidspersoneel zullen nog tot 31 augustus 2020 alleen digitaal plaatsvinden. Waar dit niet kan, worden ze uitgesteld naar het najaar. 

Voor binnen- en buitenlandse dienstreizen blijft de huidige regeling behouden tot en met 31 augustus 2020. Het advies rond buitenlandse dienstreizen kan aangepast worden in functie van beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. 


Versoepeling Corona maatregelen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x