Mobiele bewaking Geel

Mobiele bewaking Geel gezocht? Met een gerust hart uw bedrijf verlaten in het centrum van Geel of in de industriezone? Uw gezinswoning laten bewaken voor een extra portie veiligheid en zekerheid? Salus Group is gespecialiseerd in mobiele patrouilles en stippelt een alomvattend bewakingsplan voor uw bedrijf of familie uit.

Onze mobiele bewaking Geel bestaat eruit proactief aanwezig te zijn in of rond uw bedrijf of privéwoning om de beveiliging ervan 24/7 te garanderen. Met een mobiele patrouille bewakingsopdracht houden wij de oren en ogen open voor onregelmatigheden. Rondrijden in een discrete wagen, bewaking met hond, ... Salus Group stopt niet bij preventie. Integendeel. De mobiele bewakingsagenten van Salus Group zijn opgeleid om in te springen bij interventie na alarm en staan in een vlotte en pijlsnelle verbinding met uw lokale politie. 

De beveiliging van uw bedrijf in Geel naar een hoger niveau tillen? Mobiele patrouille voor uw woning aanvragen?

Wie is bewakingsbedrijf Salus Group?

Salus Group is een ervaren bewakingspartner mobiele bewaking voor professionelen en particulieren. Wij beschikken over de gespecialiseerde knowhow, opleidingen en certificaten om uw bewakingsopdracht (overdag, 's avonds, 's nachts of gedurende het weekend) in goede en veilige banen te leiden. Onze bewakingsfirma heeft een uitgebreide praktijkkennis van mobiele patrouille in bedrijventerreinen, stadscentra en woonbuurten.

Een beroep doen op onze bewakingsdiensten? Meer info ontvangen over onze formules mobiele bewaking Geel?


Onze diensten mobiele bewaking Geel

Salus Group kan instaan voor één van deze bewakingen of u van A tot Z ontzorgen en alle mobiele bewaking voor u voorzien.

Controle rondes mobiele bewaking

Een betere preventie van uw bedrijf of bedrijventerrein

Onze consortiumbewaking bundelt, beheert en organiseert de permanente patrouilleservice voor bedrijven binnen eenzelfde actieradius (bijvoorbeeld in de industriezones van Geel). Wenst uw onderneming hier tot toe te treden en van vakkundige bewaking te genieten? Wij kunnen onze patrouille bewaking bovendien uitbreiden met interventie na alarm.

Mobiele bewaking woonwijken voor elk budget

Deze permanente security service bestaat uit verschillende dienstverleningen:

 • Controlerondes
 • Interventie na alarm
 • Anti-car & homejacking
 • Sleutelbeheer

In beide gevallen is de Consortium Security Agent permanent in een bepaalde zone aanwezig zodat hij onmiddellijk kan ingrijpen zodra een onregelmatigheid zich voordoet.

Wij onderhouden een bijzonder goede verstandhouding en samenwerking met de lokale politiediensten.

Interventie na alarm

Is uw bedrijfssite of woning uitgerust met een alarmsysteem en staat deze in verbinding met een 24/24 bewakingscentrale?

In de wet van 7 april 2003 werd vastgelegd dat politiediensten niet langer als eerste ter plaatse mogen gaan bij alarm. Eerst moet er een vaststelling door derden gebeuren om na te gaan of het alarm gegrond is. Als bedrijf of gezin dient u een bewakingsbedrijf in te schakelen voor deze deskundige check.

Salus Group beschikt over de ervaring, expertise en nodige attesten om na een alarm deze vaststelling te doen en daarbij strikt de instructies en integriteitsregels na te leven. Wij verbinden ons ertoe om zo snel mogelijk ter plaatse te gaan om het behoud van uw goederen te waarborgen en indien nodig de ordediensten te alarmeren. Wij staan in rechte lijn met de politiezone van uw buurt.

Onze Emergency Agents beschikken over een grondige en up-to-date kennis van alarmsystemen, een uitstekend beoordelingsvermogen en zijn in staat om snel en vastberaden actie te ondernemen. De juiste reactie op alarmsituaties is immers een zaak voor beroepsmensen. 

Door in zee te gaan met een bewakingsfirma zoals Salus Group kan u met een gerust gevoel uw bedrijfspand of huis verlaten. Wij houden de wacht bij uw afwezigheid en eventuele alarmsignalen.

Mobiele patrouille bewaking

De veiligheidsmaatregelen van uw hoofdkantoor, stelplaats of opslagruimte aanscherpen? Permanente bewaking rond uw bedrijf of huis aanvullen met patrouille bewaking door bewakingsexperten? Mobiele bewaking is een must voor de beveiliging van uw firma of woning.

Het is vandaag aangewezen om uw veiligheidsmaatregelen te versterken met een doeltreffende, maar economische menselijke preventie. Salus Group stelt u in staat deze actieve en betaalbare veiligheid te verkrijgen via een gedeelde bewaking namelijk onze mobiele patrouille diensten.

Onze Patrol Agents staan in voor controlerondes, openings- en/of sluitingsrondes bij verschillende klanten, kunnen zowel intern als extern plaatsvinden, en dit volgens een voorafbepaalde frequentie en op flexibele tijdstippen. Wij bieden bewaking en gemoedsrust 's avonds, 's nachts en in het weekend.

 • Controleronde: een ronde waarbij, binnen een beperkte tijd, verschillende punten binnen een gebouw worden gecontroleerd. Deze controleronde gebeurt op flexibele tijdstippen.
 • Openingsronde: het openen van de toegangsdeuren van de site volgens afgesproken instructies en binnen een gelimiteerde tijdsvork.
 • Sluitingsronde: omvat hetzelfde principe als de openingsronde, maar waarbij het gebouw wordt afgesloten. Ook het doven van verlichting, sluiten van deuren en ramen, uitschakelen van machines, … behoort dan tot onze taak.

Bovenstaande rondes kunnen naast het preventief karakter op vlak van veiligheid ook technische defecten blootleggen en facilitaire aspecten omvatten die doeltreffende besparingen opleveren. U ontvangt steeds een seintje van ons wanneer we zaken als deze opmerken. Steeds ontvangt u een digitaal rapport van onze rondgang.

Een mobiele bewakingsopdracht kan dus zeer divers zijn en gebeurt grotendeels ‘s nachts en in het weekend. Aan de hand van een rondecontrolesysteem worden de prestaties van de agent gecontroleerd.

Persoonsbescherming

Staat u geregeld in de schijnwerpers? Bekleedt u een toppositie? Wenst u beveiliging in te schakelen voor uw gezin in Geel? Dan kan directe persoonlijke bescherming (close protection) een verstandige en veilige keuze zijn. 

Personen die uit hoofde van hun functie, bekendheid of financiële draagkracht behoefte hebben aan persoonlijke bescherming voor zichzelf en/of hun familieleden kunnen bij Salus Group gediplomeerde bodyguards inhuren.

Al onze persoonsbeveiligers genoten erkende opleidingen in zowel binnen- als buitenland en werken steeds volgens het “Low Profile” principe. Deze stijlvolle en discrete professionals staan in voor tijdelijke of langdurige persoonsbeveiliging in binnen- en buitenland.

Het gebruik van beveiligde communicatiemiddelen, zowel voor onze CP-Agents als voor onze VIP-voertuigen, zorgt ervoor dat er onmiddellijk gecoördineerde acties kunnen worden genomen. Onze VIP-Drivers maken ook deel uit van CP-team en zijn specialisten in defensief rijden.

Bespreek uw wensen, bezorgdheden of persoonlijke situatie met onze professionals. We garanderen u 100% discretie en vertrouwen.

Bewaking met hond

Rondrijden in een onopvallende wagen, bewaking met hond, ... Salus Group bblijft niet aan de zijlijn staan bij dreiging. Onze bewakingsagenten zijn allen opgeleid om in te springen bij interventie na alarm en staan in rechtstreekse en pijlsnelle verbinding met uw lokale politiediensten.Zowel bij permanente als mobiele bewakingsdiensten kan een beroep gedaan worden op bewakingsagenten vergezeld door een getrainde hond, en dit zowel overdag als ‘s nachts. Bewaking met hond heeft vooral een preventief karakter, toch kan het noodzakelijk zijn in geval van een verhoogd risico op bepaalde sites.

Alle honden zijn in het bijzonder getraind op gehoorzaamheid en verdediging en volgen op regelmatige tijdstippen lessen in een erkende hondenclub. Zo voeren zij op het juiste moment, de juiste commando's uit.

Daarbij voorziet Salus Group bovenop de opleiding van de hondengeleider wekelijkse praktijktrainingen onder begeleiding van een erkend instructeur.

Welke gebouwen bewaakt Salus Group?

Onze bewakingsonderneming biedt kwalitatieve en discrete bewaking aan, aan bedrijven enerzijds en particulieren anderzijds in Geel.

Mobiele bewaking Geel voor professionals omvat de bewaking van ...
 • Industrieterreinen
 • Opslagplaatsen
 • Kantoorgebouwen
 • Handelspanden
 • Horeca
 • ...
Mobiele bewaking Geel voor particulieren omvat de bewaking van ...
 • Villa's en gezinswoningen
 • Appartementen en lofts
 • Buitenverblijven en vakantiehuizen
 • ...

Onze mobiele bewaking Geel bestaat eruit aanwezig te zijn in of rond uw bedrijf of woning om de beveiliging ervan te allen tijde te garanderen. Onze mobiele patrouille houdt de oren en ogen open voor onregelmatigheden. Wij blijven niet aan de zijlijn staan bij dreiging. Salus Group is opgeleid om in te springen bij interventie na alarm en staat in verbinding met uw lokale politiediensten.

Blijf op de hoogte van onze bewakingsdiensten en werp een blik achter de schermen van ons bewakingsbedrijf in Geel via onze Facebook-pagina.

Mobiele bewaking Geel

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x