Mobiele bewaking Kallo

Zoekt u mobiele bewaking Kallo? Met een gerust hart uw bedrijf in de Waaslandhaven verlaten aan het einde van de werkdag? Uw woning laten bewaken door een extra paar ogen 's nachts of in het weekend? Salus Group is gespecialiseerd in mobiele patrouilles en werkt een uitgebreid en vertrouwelijk bewakingsplan op maat van uw business of familie uit.

Onze mobiele bewaking Kallo bestaat eruit preventief aanwezig te zijn in of rond uw bedrijfsterrein of privéwoning om de beveiliging ervan te allen tijde te garanderen. Met een mobiele patrouille bewakingsopdracht houden wij de oren en ogen open voor onregelmatigheden. Patrouilleren in een onopvallende wagen, bewaking met hond, ... Salus Group opereert in een continue staat van paraatheid en blijft niet aan de zijlijn staan bij dreiging. De mobiele bewakingsagenten van Salus Group zijn allemaal opgeleid om in te springen bij interventie na alarm en staan in een rechte en snelle lijn met uw lokale politiediensten. 

De beveiliging van uw bedrijf naar een hoger niveau tillen? Mobiele patrouille voor uw familiewoning aanvragen?

Wie is bewakingsfirma Salus Group?

Bewakingsbedrijf Salus Group is een ervaren en discrete partij mobiele bewaking voor professionelen en particulieren. Wij beschikken over de expertise, opleidingen en certificaten om uw bewakingsopdracht in Kallo, Beveren of Zwijndrecht in goede en veilige banen te leiden. Wij hebben een ruime praktijkervaring in mobiele patrouille van industriezones, havengebieden en woonbuurten.

Een beroep doen op onze bewakingsdiensten? Meer info verkrijgen over onze formules mobiele bewaking Kallo?

Onze diensten mobiele bewaking Kallo

Salus Group kan instaan voor één van bovenstaande bewakingen of u van start tot stop ontzorgen en de volledige mobiele bewaking van u overnemen.

Controle rondes mobiele bewaking

Een betere preventie van bedrijven door samenwerking

Onze consortiumbewaking bundelt, beheert en organiseert de permanente patrouilleservice voor bedrijven binnen eenzelfde industriegebied (zoals de Waaslandhaven nabij Kallo). Wenst uw onderneming hier tot toe te treden en van vakkundige bewaking te genieten? Wij kunnen onze patrouille bewaking tevens uitbreiden met interventie na alarm.

Mobiele bewaking van woonbuurten voor ieders budget

Deze permanente security service bestaat uit verschillende dienstverleningen:

 • Controlerondes
 • Interventie na alarm
 • Anti-car & homejacking
 • Sleutelbeheer

In beide gevallen is de Consortium Security Agent permanent in een bepaalde zone aanwezig zodat hij onmiddellijk kan ingrijpen zodra een onregelmatigheid zich voordoet.

Vanzelfsprekend staan wij in voor een goede verstandhouding en samenwerking met de lokale politiediensten.

Interventie na alarm

Is uw bedrijf of woning uitgerust met een alarmsysteem en staat deze in verbinding met een 24/24 bewakingscentrale?

In de wet van 7 april 2003 werd vastgelegd dat politiediensten niet langer als eerste ter plaatse mogen gaan bij alarm. Eerst moet er een vaststelling door derden gebeuren om na te gaan of het alarm gegrond is. Als professional of particulier dient u een bewakingsbedrijf in te schakelen voor deze deskundige check.

Salus Group beschikt over de ervaring, expertise en attesten om na een alarm deze vaststelling te doen en daarbij strikt de instructies en integriteitsregels na te leven. Wij verbinden ons ertoe om zo snel mogelijk ter plaatse te gaan om het behoud van uw goederen te waarborgen en indien nodig de ordediensten te alarmeren. Wij staan in rechte lijn met uw politiezone.

Onze Emergency Agents beschikken over een grondige en up-to-date kennis van alarmsystemen, een uitstekend beoordelingsvermogen en zijn in staat om snel en vastberaden actie te ondernemen. De juiste reactie op alarmsituaties is immers een zaak voor beroepsmensen. 

Door een bewakingsfirma zoals Salus Group onder de arm te nemen, kan u met een gerust gevoel uw bedrijfspand of huis verlaten. Wij houden de wacht bij uw afwezigheid en eventuele alarmsignalen.

Mobiele patrouille bewaking

De veiligheidsmaatregelen van uw firma aanscherpen? Permanente bewaking op kantoor of thuis aanvullen met patrouille bewaking door doorwinterde specialisten? Mobiele bewaking is een must voor de beveiliging van uw gebouw of privéwoning.

Het is aangewezen om uw veiligheidsmaatregelen te versterken met een doeltreffende, maar economische menselijke preventie. Salus Group stelt u in staat deze actieve en betaalbare veiligheid te verkrijgen via een gedeelde bewaking namelijk onze mobiele patrouille diensten.

Onze Patrol Agents staan in voor controlerondes, openings- en/of sluitingsrondes bij verschillende klanten, kunnen zowel intern als extern plaatsvinden, en dit volgens een overeengekomen frequentie en op flexibele tijdstippen. Wij bieden bewaking aan zowel 's avonds, als 's nachts en in het weekend.

 • Controleronde: een ronde waarbij, binnen een bepaalde tijd, verschillende punten binnen een gebouw worden gecontroleerd. Deze controleronde gebeurt op flexibele tijdstippen.
 • Openingsronde: het openen van de toegangsdeuren van de site volgens afgesproken instructies en binnen een gelimiteerde tijdsvork.
 • Sluitingsronde: omvat hetzelfde principe als de openingsronde, maar waarbij het gebouw wordt afgesloten. Ook het doven van verlichting, sluiten van deuren en ramen, uitschakelen van machines, … behoort dan tot onze taak.

Bovenstaande rondes kunnen naast het preventief karakter op vlak van veiligheid ook technische defecten blootleggen en facilitaire aspecten omvatten die doeltreffende besparingen opleveren. U ontvangt steeds een seintje van ons wanneer we zaken als deze opmerken. U ontvangt ook een digitaal rapport van onze rondgang.

Een mobiele bewakingsopdracht kan dus zeer divers zijn en gebeurt grotendeels ‘s nachts en in het weekend. Aan de hand van een rondecontrolesysteem worden de prestaties van de agent gecontroleerd.

Persoonsbescherming

Heeft u een belangrijke positie in het bedrijfsleven of de financiële wereld? Wilt u extra controle en veiligheid bieden aan uw gezin in de omgeving van Kallo? In onze huidige maatschappij kan directe persoonlijke bescherming (close protection) noodzakelijk zijn. 

Personen die uit hoofde van hun functie, bekendheid of financiële draagkracht behoefte hebben aan persoonlijke bescherming voor zichzelf en/of hun familie kunnen bij Salus Group gediplomeerde bodyguards inhuren.

Al onze persoonsbeveiligers genoten erkende opleidingen in zowel binnen- als buitenland en werken steeds volgens het “Low Profile” principe. Deze discrete professionals staan in voor tijdelijke of langdurige persoonsbeveiliging in binnen- en buitenland.

Het gebruik van beveiligde communicatiemiddelen, zowel voor onze CP-Agents als voor onze VIP-voertuigen, zorgt ervoor dat er onmiddellijk gecoördineerde acties kunnen worden genomen. Onze VIP-Drivers maken ook deel uit van CP-team en zijn specialisten in defensief rijden.

Bespreek uw wensen, bezorgdheden of persoonlijke situatie met onze professionals. We garanderen u 100% discretie en vertrouwen.

Bewaking met hond

Rondrijden in een onopvallende wagen, bewaking met hond, ... Salus Group bblijft niet aan de zijlijn staan bij dreiging. Onze bewakingsagenten zijn allen opgeleid om in te springen bij interventie na alarm en staan in rechtstreekse en pijlsnelle verbinding met uw lokale politiediensten.Zowel bij permanente als mobiele bewaking kan een beroep gedaan worden op bewakingsagenten vergezeld door een getrainde hond, overdag en ‘s nachts. Bewaking met hond heeft vooral een preventief karakter, toch kan het noodzakelijk zijn in geval van een verhoogd risico op bepaalde sites.

Alle honden zijn in het bijzonder getraind op gehoorzaamheid en verdediging en volgen zeer regelmatig lessen in een erkende hondenclub. Zo voeren zij op het juiste moment, de juiste commando's uit.

Daarbij voorziet Salus Group bovenop de opleiding van de hondengeleider wekelijkse praktijktrainingen onder begeleiding van een erkend instructeur.

Welke gebouwen bewaakt Salus Group?

Onze bewakingsonderneming biedt kwalitatieve en discrete bewaking aan, aan bedrijven enerzijds en particulieren anderzijds in en rond Kallo.

Mobiele bewaking Kallo voor professionals omvat de bewaking van ...
 • Industrieterreinen
 • Havengebieden
 • Opslagplaatsen
 • Kantoorgebouwen
 • Handelspanden
 • Horeca
 • ...
Mobiele bewaking Kallo voor particulieren omvat de bewaking van ...
 • Villa's, landhuizen en gezinswoningen
 • Appartementen, lofts en penthouses
 • Buitenverblijven en vakantiehuizen
 • ...

Onze mobiele bewaking Kallo bestaat eruit aanwezig te zijn in of rond uw bedrijf of woning om de beveiliging ervan te allen tijde te garanderen. Onze mobiele patrouille houdt de oren en ogen open voor onregelmatigheden. Wij blijven niet aan de zijlijn staan bij dreiging. Salus Group is opgeleid om in te springen bij interventie na alarm en staat in verbinding met uw lokale politiediensten.

Blijf op de hoogte van onze bewakingsdiensten en werp een blik achter de schermen van onze bewakingsfirma via onze Facebook-pagina.

Mobiele bewaking Kallo

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x